Kialakított rendszerünk teljes egészében lefedi egy -egy beruházás teljes technológiai folyamatát, végigkísérve, menedzselve, az ötlettől a teljes megvalósulásig.

Szervezetünk felépítésének fontos alappillére munkatársaink jól átgondolt kiválasztása és a folyamatos képzés lehetőségének biztosítása, így kívánjuk megteremteni a szakmai hátteret és a jó munkahelyi légkört.

Biztosítjuk, hogy minőségpolitikánkat szervezetünk minden szintjén megértsék, elfogadják, és, hogy munkatársaink természetes igényévé váljon a minőségi munkavégzés, kezdeményezés a minőség javítására.

Jól szervezett projekt-kivitelezés érdekében minden tevékenységünket az ISO 9001-es szabványrendszerhez igazítva, írásban rögzített követelményrendszert állítottunk fel. Így eljárások utasítások és folyamatleírások rögzítik tevékenységeink végrehajtási módját.

Igyekszünk elébe menni a felmerülő igényeknek, ezt előzetes koordinációk beiktatásával illetve folyamatos piackutatással kívánjuk elérni.

Tárgyi és technikai erőforrásainkat folyamatosan bővítjük, (gépjárművek munkagépek, forgalom-biztonságtechnikai berendezések, munkavédelmi eszközök, stb.). Ezeket minden szerződéskötés előtt felülvizsgáljuk, és rugalmasan alkalmazkodunk a felmerült igényekhez.

Feladataink megvalósításához hatékony szervezetet állítottunk fel és működtetünk.

Társaságunk saját tervezői kapacitással és eszközállománnyal rendelkezik, de igény esetén készek vagyunk azt alvállalkozók bevonásával bővíteni.


K
ivitelezési tevékenységünk koordinálását 28 fő kiemelkedő szaktudású szakember végzi.
Saját létszámunkon felül az alvállalkozói állományban foglalkoztatottak száma 50 és 300 fő között változik, mely állománynak egy része már szervesen hozzá tartozik mindennapi működésünkhöz, arculatunkhoz.

Munkáink folyamán nem elégedhetünk meg külső (beruházó) által előírt ellenőrzésekkel, hanem belső ellenőrzéseket végzünk. Alvállalkozó bevonása esetén is minden munkafolyamat saját főépítésvezető, építésvezető, művezető koordinálása alatt zajlik.

Minden munkafolyamat (bontás, helyreállítás, hibajavítás) esetén a legteljesebb összhangra törekszünk a megbízó és a terület gazdája (tulajdonosa) között. Célunk az előforduló hibák minimális szinten tartása, illetve a hatékony, gyors hibajavítás.

Nagy tapasztalatunk van légvezetékes kábeltelevízió hálózatok tervezésében, építésében, beüzemelésében, üzemeltetésében. Különös figyelmet fordítunk a közös oszlopsoros hálózatókon végzett munkálatokra.

A megszokottól eltérő szakmailag kihívást jelentő feladatokra is fel vagyunk készülve:

  • Csőhídépítés
  • Vasúti és egyéb útpályák létesítmények keresztezése
  • Különleges burkolatok bontása-helyreállítása
  • Alagútban történő munkálatok
  • Hidak csatlakozása és azokon végzett munkálatok.
  • Hálózatok korszerűsítése (meglévő hálózatok visszirányú adatátvitelre alkalmassá tétele)

Életünk nélkülözhetetlen része a minden munkahét első napján, illetve szükség esetén tartandó koordináció.
Fontosnak tartjuk a rugalmas kommunikáció feltételeinek megteremtését, ennek érdekében, minden munkatársunk elérhetőségét mobiltelefonnal biztosítjuk.
Továbbá információáramlásunk hatékonyságát növeljük telepített számítógép-hálózatunkkal és hordozható egységekkel.

Nagy figyelmet fordítunk a cég azonosítását lehetővé tevő dolgokra (cégjelzéssel ellátott munkaruha, forgalomtechnikai eszközök, berendezések, autók, nyomtatványok, cégbemutató szóróanyagok).

Tevékenységünk során hangsúlyt helyezünk a környezetszennyezés megelőzésére. ISO 14001-es szabványrendszerünknek megfelelően, kiemelt figyelmet fordítunk hulladékgazdálkodásunk javítására, tevékenységeink során keletkezett veszélyes hulladékok, gyűjtésére, elszállítására, ártalmatlanítására.


Számunkra a legjobb reklám az elégedett megrendelő.

Elérhetőségeink

 

Tel.:+36 29 743 425

Mobil. : +36 20 260 60 68

E-mail: energikus@energikus.hu

Fax.: +36 29 322 422